Buntús Foclóra

Buntús Foclóra

  • €10,00
    Unit price per 
Tax included.


Leabhar d’ógfhoghlaimeoirí Gaeilge is ea Buntús Foclóra. Tá sé breaclán de dheiseanna foghlama don aos óg. Tig le Gaeilgeoirí óga breathnú ar na pictiúir agus labhairt faoina bhfeiceann said. Tig le Béarlóirí óga buntús taitneamhach a chur lena bhfoclóirín Gaeilge. Tig leis le foghlaimeoirí óga focal nua a fhoghlaim i gcomhthéacs na bpictiúr.

Tá lacha i ngach pictiúir dhá-leathanach. Aimsigh í - más féidir leat!


Buntús Foclóra is full of valuable learning opportunities for children of various ages and backgrounds. Young Irish speakers will enjoy looking at the pictures and discussing what they see. For English speakers, it is a perfect opportunity to acquire a basic Irish vocabulary. Young pupils will learn new words by associating them with pictures.

On each picture across two pages there is a duck. See if you can find it!


We Also Recommend